PL CZ EN
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
KRZYSZTOF TACZAŁA
48 - 340 GŁUCHOŁAZY
UL. GRUNWALDZKA 1
GSM: 604-625-206
kancelaria@krzysztoftaczala.pl

Právní služby pro firmy

Pomoc Kanceláře zahrnuje mj.:

 • poradenství v záležitostech týkajících se volby vhodné formy podnikání
 • přípravu dokumentů souvisejících se zakládáním, transformací, rozdělením a likvidací společností, vyžadovaných na základě předpisů Zákoníku obchodních společností
 • komplexní právní pomoc pro orgány společnosti (management a dozorčí radu) a valnou hromadu společníků, pomoc při přípravě znění rozhodnutí resp. usnesení a dalších dokladů
 • příprava žádostí o zápis do OR a zastupování společností v řízení před rejstříkovým soudem (provádění zápisu a změn v soudním rejstříku)
 • běžná právní pomoc pro společnosti a podnikatele, jež provádí podnikatelskou činnost bez zápisu do OR (na základě zápisu do jiné evidence, např. podle Živnostenského zákona), která zahrnuje mj.:
  • právní posudky, analýzy a konzultace,
  • poradenství v záležitostech z oblasti občanského, hospodářského, obchodního, směnečného, správního a pracovního práva,
  • zpracovávání a hodnocení smluv souvisejících s činností firmy,
  • prověřování dokladů souvisejících s provozovanou činností,
  • zúčastnění se jednání s obchodními partnery,
  • zúčastnění se mediací a dalších forem mimosoudního řešení sporů,
  • příprava procesních písemností,
  • právní zastupování před úřady a institucemi,
  • procesní zastupování před obecnými a správními soudy,
  • právní zastupování v exekučním řízení
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Taczała
projekt strony: nsf.pl