PL CZ EN
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
KRZYSZTOF TACZAŁA
48 - 340 GŁUCHOŁAZY
UL. GRUNWALDZKA 1
GSM: 604-625-206
kancelaria@krzysztoftaczala.pl

Obsługa prawna firm

Pomoc Kancelarii to m.in.:

 • doradztwo w sprawach dotyczących wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • sporządzanie wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych dokumentów związanych z zakładaniem, przekształceniem, podziałem i likwidacją spółek
 • kompleksowa obsługa prawna organów spółki (zarządu i rady nadzorczej) oraz zgromadzenia wspólników a także pomoc w redagowaniu uchwał i innych dokumentów
 • sporządzanie wniosków do KRS i reprezentowanie spółek w postępowaniu przed sądem rejestrowym (dokonywanie wpisów i zmian w rejestrze sądowym)
 • bieżąca obsługa prawna spółek i przedsiębiorców prowadzących ewidencjonowaną działalność gospodarczą obejmująca m.in.:
  • opinie, analizy i konsultacje prawne,
  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, wekslowego, administracyjnego i prawa pracy,
  • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z działalnością firmy,
  • redagowanie dokumentów związanych z prowadzoną działalnością,
  • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami,
  • udział w mediacjach i innych formach pozasądowego rozwiązywania sporów,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • zastępstwo prawne przed urzędami i instytucjami,
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi,
  • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Taczała
projekt strony: nsf.pl